פיתוח ארגוני הוא תהליך של אבחון הארגון ושל שיפור האפקטיביות הניהולית בארגון.
התהליך, שמתבצע באמצעות הדרכות אישיות וקבוצתיות, נשען על מגוון רחב של כלים ובין היתר על כלי אימון אישי שונים וייעוץ ארגוני.
מטרותיו של תהליך פיתוח ארגוני יכולות לכלול נושאים כגון: שיפור היכולות בתוך הארגון, שדרוג מבנים ארגוניים, הובלת תהליכים תוך וחוץ ארגוניים ועוד.

 
על מנת למצות את הפוטנציאל שלו, פיתוח ארגוני צריך לשלב בתוכו אלמנטים של יעוץ ארגוני לצד תהליכי אימון מנהלים.

פיתוח ארגוני טומן בחובו שלושה רבדים עיקריים –  הרובד הארגוני, הרובד הקבוצתי והרובד האישי. המשותף  להם הוא גיבוש, הטמעת והתאמת: תפישות, ערכים ואסטרטגיות, תהליכים ומיומנויות ארגוניות, צוותיות ואישיות, זאת במטרה להעצים את כוחם של הארגון, הקבוצה והפרט לכדי השגת היעדים ארגונים באפקטיביות מרבית.

תהליך פיתוח ארגוני מתמקד בשיפור מתמיד הבא לידי ביטוי בנושאים שונים כגון:
 • תהליכי אבחון ומיפוי;
 • שיפור עבודת הצוותים בארגון;
 • פיתוח מנהלים ועתודה ניהולית;
 • ליווי והטמעת שינויים;
 • הערכת עובדים;
 • שיפור התקשורת הבינאישית בארגון;
 • שיפור עבודת הממשקים בארגון;
 • פיתוח והטמעת חזון ארגוני ותרגומו לתוכניות עבודה;
 • גיבוש והטמעת תפיסות שירות/מכירות;
 • פיתוח והטמעת תוכניות הכשרה ולמידה.
 

ניהול שינוי בארגונים :
אחד המאפיינים הבולטים של ארגונים כיום, הוא הדינאמיות הנדרשת להישרדותם , כחלק מהתחרות הגבוהה והמציאות המשתנה תדיר באופן מהיר ומאתגר.
ניהול השינוי כולל עיצוב תכנית שתאפשר לזהות ולהטמיע את השינוי לטווח הארוך תוך צמצום הפגיעה הפוטנציאלית בארגון.

ניהול השינוי כולל:
 • ליווי אישי של מובילי השינוי בתהליך;
 • איסוף וניתוח מידע רלוונטי להחלטות מארגונים בתחום (BENCHMARKING);
 • ליווי בצמתי קבלת החלטות אקוטיות : תקשור מסרים, הובלת צוותי חשיבה, עיגון שגרות עבודה חדשות.
 • ייעוץ ארגוני, אבחון, הטמעת תרבות ארגונית, פיתוח מנהלים ופיתוח צוות;
 • המנהל המאמן: תוכנית פיתוח מנהלים ועתודה ניהולית: הכשרה, אימון וחניכה OJT למנהלים;
 • השירות מוכר: השבחת מערכי שירות ומכירות לפי תפישת הלקוח כאורח. גיבוש והטמעת שפה, הגדרות תפקיד, הכשרה והטמעת תהליכים ושגרות עבודה;
 • מדידה והערכה ארגונית: הערכת עובדים, משוב 360.

פיתוח ארגוני

לפרטים והזמנות צרו עמנו קשר